DOCENTENSPREEKMIDDAG/AVOND OP WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 Deze week staan alle cijfers van de eerste periode in Magister. Zoals eerder vermeld ontvangen de leerlingen geen papieren rapport/examendossier. U kunt zich al vanaf 9 november via  Magister inschrijven voor de ouderavond. Lees hier de uitnodiging met uitleg.  ...

Op 30 oktober is de HBM officieel benoemd tot VECON Business School. De school heeft het VBS certificaat, plaquette en de vlag uitgereikt gekregen. Door het certificaat VECON Business School laten we zien dat we investeren in talentontwikkeling en economische vaardigheden van leerlingen. Lees hier meer! ...

Alle personeelsleden, alle ouders en verzorgers en, in het voortgezet onderwijs, alle leerlingen op school hebben actief en passief kiesrecht. Dit betekent dat zij hun stem mogen uitbrengen (actief) en dat zij zich kandidaat mogen stellen voor de MR (passief). De oudergeleding van de MR wordt...