Onze school besteed veel aandacht aan Kunst en Cultuur binnen de school!   Naast het vak CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming) en Textiele Werkvormen in de bovenbouw, is er nu ook het nieuwe vak “Kunstplein” in de onderbouw dat volop in ontwikkeling is.   Om onze  leerlingen meer in...

Afgelopen zondag, 29 oktober, heeft een team van de HBM meegedaan aan de Heemstede Loop! Een aantal LO2 leerlingen en collega's waren bereid om in de vakantie de HBM te vertegenwoordigen. Het begon met een beetje regen, maar uiteindelijk ging de zon schijnen en heeft...

Donderdag 19 oktober nodigen wij alle ouders en leerlingen van klas 4 uit voor Keuzelab. Deze avond wordt verzorgd door de decaan mevrouw Kerkstra. Er wordt voorlichting gegeven over het MBO en de havo. Keuzelab komt vertellen over hoe leerlingen keuzes maken. Daarnaast gaan we...

Maandag 16 oktober verzorgen de zorgcoördinator en de dyslexie coaches van de HBM een informatieavond over dyslexie. Deze informatieavond is bedoeld voor alle dyslectische leerlingen van de HBM en hun ouders. Het nieuwe dyslexie protocol zal worden besproken en de dyslexie coaches zullen zich voorstellen. Locatie:...