Docenten van HBM

Afkorting Naam Vak E-mail
`BO D. de Boer Docent Biologie J.deBoer@dehbm.nl
BE J. van den Berg Docent Economie J.vandenBerg@dehbm.nl
CF T. Café Docent Wiskunde T.Cafe@dehbm.nl
CK H. Çevik Docent Wiskunde H.Cevik@dehbm.nl
DE R. Detering Docent Lichamelijke Opvoeding R.Detering@dehbm.nl
DO K.J. van Dooren Docent Engels K.vanDooren@dehbm.nl
ER S. van Erp Docent Nederlands en Maatschappijleer S.vanErp@dehbm.nl
EC B. van Esch Docent Geschiedenis B.vanEsch@dehbm.nl
FE D. Ferwerda Docent Nederlands D.Ferwerda@dehbm.nl
GL M. Glastra Docent Aardrijkskunde M.Glastra@dehbm.nl
GW E. de Greeuw Docent KCKV, Textiele werkvormen en Kunstplein E.deGreeuw@dehbm.nl
GR M. Groen Docent Economie, Businessclass M.Groen@dehbm.nl
HA J.A. Hahn Docent Engels, Vertrouwenspersoon J.Hahn@dehbm.nl
HD D. Halderman Docent Wiskunde D.Halderman@dehbm.nl
HD C. Heberink Docent Biologie C.Heberink@dehbm.nl
HK L. Hendriks Docent Aardrijkskunde L.Hendriks@dehbm.nl
HD R.H.M. Iliohan Docent Geschiedenis R.Iliohan@dehbm.nl
IR F. Irmak Docent Geschiedenis F.Irmak@dehbm.nl
JN S. Jonker Docent Economie, Businessclass, Vertrouwenspersoon S.Jonker@dehbm.nl
MA S. Maij Docent Engels, Examensecretaris S.Maij@dehbm.nl
ME L. van der Meer Docent Lichamelijke Opvoeding, Decaan L.vanderMeer@dehbm.nl
MM M. Meijs Docent Engels M.Meijs@dehbm.nl
DN D. Nessen Docent Biologie D.Nessen@dehbm.nl
NI M. Nieuwenhuizen Docent Nederlands, Skills M.Nieuwenhuizen@dehbm.nl
PA J. Pabst Docent Natuurkunde, Scheikunde J.Pabst@dehbm.nl
SU Y. Schuffelen Docent Duits Y.Schuffelen@dehbm.nl
VE I. van Veen Docent Geschiedenis, Aardrijkskunde, Opleider werkplekleren I.vanVeen@dehbm.nl
RW R. de Wit Docent Lichamelijke Opvoeding R.deWit@dehbm.nl
WS M. Wouters – Glijnis Docent Nederlands M.Wouters-Glijnis@dehbm.nl
Wist je dat…
…het schoolplein A&B Poelplein heet? Vernoemd naar mevrouw Anneke de Poel, een lerares geschiedenis die jarenlang les gegeven heeft en haar man Bob die helaas veel te vroeg is overleden en ook op de HBM werkte.