Dyslexie

 

Voor leerlingen met dyslexie hanteren wij op de HBM het dyslexiebeleid. Hierin staat hoe de leerlingen worden geholpen. Door middel van persoonlijke gesprekken met de dyslexiecoaches wordt er ondersteuning op maat geboden. Een onderdeel van dit traject is ook het accepteren van dyslexie. Op de jaarlijkse informatieavond over het dyslexiebeleid verstrekken wij hier meer informatie over. De datum van de informatieavond is te vinden in de jaaragenda.

 

DYSLEXIECOACH
Mevrouw A. Maddox