Vanaf deze week wordt er weer hard gewerkt om te zorgen dat vanaf volgende week alle leerlingen goed ontvangen kunnen worden.   Geniet nog even van de laatste week vakantie, tot volgend week!...

HBM feliciteert alle geslaagden van het eerste tijdvak! Een aantal leerlingen heeft het spannend gemaakt en zullen eerst nog een herkansing moeten doen om te kunnen slagen. Deze leerlingen wensen wij heel veel succes! De uitslag hiervan zal plaatsvinden op 29 juni, 's avonds is dan...

De nieuwe burgemeester van Heemstede kwam gister ontbijten op de HBM. Met een aantal leerlingen kreeg zij een rondleiding en had een gesprek met de schoolleiding over ons onderwijsconcept (t)huiswerkvrij. Het was een geslaagde ochtend!...

De meivakantie is voorbij en voor de eindexamenkandidaten betekent dit dat zij gaan beginnen met het centraal examen. HBM wenst alle eindexamenkandidaten heel veel succes met het maken van de examens! ROOSTER CENTRAAL EXAMEN...

Vanuit de provincie Noord-Holland probeert de provincie jongeren steeds meer te betrekken bij het werk dat er wordt gedaan. Zij horen graag de mening van scholieren over actuele vraagstukken. Vaak komen scholieren met ideeën die zij zelf nog niet hadden bedacht en dat is voor...