Met veel genoegen kunnen we mededelen dat Hanneke Notenboom-Ooms per 15 september zal aantreden als nieuwe directeur van HBM. Op unanieme voordracht van de Benoemingsadviescommissie en met een positief advies van de Medezeggenschapsraad is dit besluit genomen. Zij neemt het stokje over van Mattie Smits-Jansen die een...

Algemene regels die door het hele schoolgebouw gelden:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Maatregelen om veilig onderwijs te volgen In en om de HBM zijn instructies te vinden hoe we 1,5meter onderwijs invullen. We verwachten dat je deze instructies leest, je deze opvolgt en het goede voorbeeld geeft.   Belangrijkste hoofdregel en voorzorgsmaatregelen: ...

Hieronder het overzicht van de introductiedagen per leerjaar: Brief introductiedagen brugklas 2020-2021 Brief introductiedagen klas 2 2020-2021 Brief introductiedagen klas 3 2020-2021 Brief introductiedagen klas 4 2020-2021...

Maandag 17 augustus zijn jullie nog lekker vrij en dinsdag 18 augustus worden jullie op school verwacht volgens onderstaand rooster:   Mentoruur + schoolfotograaf 10.30-12.30 klas 4                    4A lok: 2              4B lok: 1 11.30-13.30 klas 1                   ...