Mentoraat

 

Voor een goede band tussen leerlingen, ouders en school zijn onze mentoren van grote waarde. In de leerjaren 1 en 2 heeft elke klas twee mentoren. Zij zijn beiden het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het daarvoor bestemde mentoruur is in het rooster opgenomen. Tijdens dat uur bespreken de mentoren met de klas of met individuele leerlingen schoolzaken, studieresultaten of persoonlijke zaken.

 

Ook in de bovenbouw geldt die goede begeleiding. Ook in leerjaar 3 en 4 krijgt elke klas twee eigen mentoren en is er een mentoruur in het rooster. De begeleiding door de mentoren is meer gericht op iedere leerling individueel, met als voornaamste doel: slagen voor je examen.

 

In het mentoruur biedt de HBM (naast de klassenzaken en persoonlijke zaken) ook een breed aanbod aan lessen over vakoverstijgende onderwerpen. Aan bod komen:

  • Studievaardigheden (o.a. plannen, leren leren)
  • Sociale vaardigheden (o.a. weerbaarheid, omgaan met elkaar, voorkomen en oplossen van pesten)
  • Gezondheid (o.a. gezonde eetgewoonten, bewegen, seksualiteit en grenzen)