Financiën

 

Ouderbijdrage

Diverse activiteiten zoals introductiedagen, excursies, reizen en projectdagen worden opgenomen in de ouderbijdrage. Daarnaast vragen wij ook een bijdrage voor overige schoolkosten waarmee wij een aantal voorzieningen bekostigen die niet of nauwelijks gesubsidieerd worden door de overheid. Deze bijdrage besteden we aan onderwijsontwikkeling, ICT, kopieën van lesmateriaal, leerlingbegeleiding, participatie ouders en school specifieke activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur.

 

Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld en per klas gespecificeerd. De bijdragen voor het deelnemen aan de sportklas of business class zijn verplicht. Overige leermiddelen als rekenmachine, woordenboeken, gymkleding et cetera dient u zelf aan te schaffen.

 

Het invullen van de Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage en de bijbehorende kostenoverzichten gebeuren digitaal. Via de administratie ontvangt u hierover bericht. Het is altijd mogelijk om in termijnen te betalen. Na het invullen van de ouderbijdrage overeenkomst kunt u met iDEAL betalen. Kiest u ervoor om het bedrag zelf over te maken dan kan dat naar rekeningnummer  NL02 INGB 0003 9692 24  t.n.v. Haemstede-Barger Mavo (graag de naam van uw zoon/dochter vermelden).

 

Voor vragen kunt u zich via e-mail wenden tot Carla van Esch, afdeling financiën, es@haemstede-barger.nl Telefonisch  023-5282380 is zij bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag.

Collectieve scholierenongevallenverzekering

 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen.
Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

W.A.-verzekering

 

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén W.A.- verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld
aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten.

Tegemoetkoming schoolkosten

Op www.toeslagen.nl staat een berekening voor het kind gebonden budget.

Meer informatie over de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten is bij de afdeling sociale zaken van de gemeente op te vragen. De gemeente Haarlem heeft haar mogelijkheden inzake de tegemoetkoming aan ouders gepubliceerd op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Reisverzekering

 

Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen, die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.

Verzekering tegen diefstal

De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje.