Veel gestelde vragen

 

Over school
Wat is het verschil tussen de lagere school en de middelbare school?
De middelbare school is in een paar opzichten heel anders dan de basisschool. Een paar van deze verschillen zijn:

 

  • Rooster; elk lesuur (of blokuur) heb je een ander vak. Bij elk vak heb je ook een andere leraar en zit je in een ander lokaal.
  • Huiswerk; misschien heb je al wat huiswerk gehad op de basisschool, maar nu krijg je voor elk vak huiswerk. Soms kan je een deel al in de les maken, maar je zal thuis ook zeker huiswerk moeten maken.
  • Zware tas; je neemt zelf al je boeken mee die je nodig hebt voor elke dag. Je hebt niet meer al je boeken op school liggen. Gelukkig hoef je niet de hele dag met zo’n zware tas te lopen, want er zijn ook kluisjes waar je de spullen in kan doen.
  • Pauze; Je hebt nu pauze met de hele school tegelijkertijd. Gelukkig zijn er genoeg plekken waar je even rustig kan zitten en eten. Ook verkopen we in de kantine lekkere broodjes.
  • Leraren; je zegt nu meneer of mevrouw tegen je leraren. Ook heb je naast je leraren twee mentoren, zij begeleiden je het hele jaar door.

 

Welk diploma kan ik halen?
Op de HBM haal je het vmbo-tl (mavo) diploma.


Hoe laat begint de school?
De eerste bel gaat om 08.20 uur. Bij de tweede bel, om 08.25, moet je in het lokaal zijn.

 

Hoe laat ben ik uit?
Elke klas heeft een eigen rooster. De lessen die worden ingeroosterd kunnen verschillen van het eerste uur tot en met het achtste uur. Het verschilt per dag hoe laat je begint en hoe laat je uit bent. Je moet elke dag tot 16.00 uur beschikbaar zijn.


Wanneer zijn er pauzes?
Op de HBM hebben we elke dag twee pauzes. De eerste is na het derde uur van 10.55 uur tot 11.15 uur. De tweede pauze duurt iets langer en is na het vijfde uur van 12.55 uur tot 13.20 uur.


Mag ik in de pauze van het schoolplein af?

In de onderbouw (klas 1 en 2) mag je niet van het schoolplein af. In de bovenbouw mag dit wel.


Wanneer is de kantine open?
De kantine wordt op de HBM beheert door Vital 4 School Catering. In de kantine kan je de hele dag terecht, maar de broodjes worden verkocht tussen 10.00 uur en 14.00 uur.


Wat verkopen ze in de kantine?

Vital 4 School catering staat voor een gezonde school. Zij verkopen allerlei broodjes, fruit, drankjes en soepjes. Natuurlijk kan je er ook iets te snoepen kopen.


Hoe krijg ik een kluisje?

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een kluisje. De kosten hiervoor zitten in de ouderbijdrage.

 

Over de klas
Met hoeveel leerlingen zit ik in de klas?
We streven ernaar de klassen niet te groot te maken met gemiddeld 26 leerlingen. Soms komt het voor dat de klas toch groter is. Maximaal 30 leerlingen proberen we te plaatsen in één klas.


Staan de tafels in rijtjes of in groepjes?
Het verschilt per leraar of je twee aan twee zit of in groepjes werkt. Het heeft te maken met de soort les die de leraar wil geven.


Heb ik vrij als de leraar ziek is?
Onderling vangen leraren elkaars lessen op als iemand ziek is.


Zijn er tussenuren?
In de onderbouw komen tussenuren zelden voor. In de bovenbouw is een tussenuur soms onvermijdelijk doordat elke leerling een persoonlijk rooster heeft.


Hoe moet ik de leraar aanspreken?
De leraren worden aangesproken met u, meneer of mevrouw.

 

Over de lessen
Hoe werkt het rooster?
In je rooster staat welk vak je op welk uur hebt en in welk lokaal. Zo weet je waar je elk lesuur moet zijn en welke boeken je mee moet nemen voor die dag. In Magister kan je zien hoe je rooster eruit ziet en of er wijzigingen zijn.


Hoe lang duurt een les?
Iedere les duurt 50 minuten. Soms heb je een blokuur, dat is dan 2x 50 minuten.


Mag ik eten, drinken of snoepen in de klas?
Je mag in de lessen niet eten, drinken of snoepen. Dit mag alleen in de aula.

 

Mag ik op mijn mobieltje in de klas?
Mobieltjes mogen in de les niet te horen of te zien zijn.

 

Over huiswerk
Hoeveel tijd moet ik aan huiswerk besteden?
Gemiddeld moet je rekening houden met ongeveer anderhalf uur per dag in klas 1. Soms is het meer, soms is het minder.


Krijg ik hulp als ik een vak niet begrijp?
Je kan bij elke docent hulp vragen als je iets niet begrijpt. Daarnaast hebben we in de onderbouw maatwerkuren waar je kan werken aan vakken die je moeilijk vindt. Ook kan je altijd terecht bij één van je mentoren.

 

Over proefwerk en rapport
Krijg ik veel toetsen en overhoringen?
Voor elk vak heb je SO’s (schriftelijke overhoringen) en proefwerken. Proefwerken gaan vaak over een groter deel van de stof. Het verschilt per vak hoeveel je er hebt.


Hoe vaak krijg ik een rapport?
Je cijfers zijn het hele jaar te volgen in Magister. Aan het einde van het jaar krijg je een eindrapport mee naar huis.


Mag ik blijven zitten in de brugklas?
Je mag niet blijven zitten in de brugklas.

 

Hoe kunnen mijn ouders mijn resultaten zien?
Je ouders en / of verzorgers kunnen je cijfers volgen in Magister.

 

Over boeken
Hoe kom ik aan mijn boeken?
Het bestellen van de boeken gaat via Iddink. Zij sturen je een brief toe met alle informatie die je nodig hebt. Zij leveren vervolgens ook je boeken.

 

Over leuke dingen doen
Is er een speciale introductie voor brugklassers?
Ja, voor de brugklassen is er een speciale introductie. In deze dagen aan het begin van het schooljaar ga je de leraren, je klasgenoten en de school leren kennen door allerlei leuke activiteiten met elkaar te ondernemen.


Zijn er veel schoolfeesten of klassenavonden?
Op de HBM hebben we een leerlingenraad die schoolfeesten organiseren. Daarnaast hebben we allerlei vieringen en hebben we aan het begin en einde van het schooljaar allerlei uitstapjes.


Zijn die feesten alleen voor brugklassers of niet?
Sommige feesten zijn alleen voor de brugklassen of voor de onderbouw samen.. Sinterklaas en kerst wordt alleen met je klas gevierd.