Zij-instroom

 

Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op de HBM wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is.

Bij de aanmelding betreft leerjaar 2,3 of 4 is het volgende van belang om mee te nemen:

 

  • het Doorstroomformulier
  • de laatste schoolrapporten
  • de testgegevens van de middelbare school én
  • het Toelatingsrapport VO Deel I (met alle testgegevens en het advies) van de Basisschool
  • dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

 

Het is mogelijk om vanaf 1 april een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek. Pas na de eindvergadering in juli kunnen wij definitief uitsluitsel geven over of wij de leerling kunnen plaatsen, of niet.

 

Voor het schooljaar 2023-2024 zitten klas 1, klas 2, klas 3 en klas 4 vol. Mocht het om een verhuisgeval gaan neem dan contact op met de administratie.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze administratie.
E-mail: HBMadministratie@dehbm.nl
Telefoon: 023- 528 23 80

Wist je dat…
…de HBM elk jaar een wintersportkamp organiseert?