Zij-instroom

 

Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op de HBM wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is.

Bij de aanmelding betreft leerjaar 2,3 of 4 is het volgende van belang om mee te nemen:

 

  • het Doorstroomformulier
  • de laatste schoolrapporten
  • de testgegevens van de middelbare school én
  • het Toelatingsrapport VO Deel I (met alle testgegevens en het advies) van de Basisschool
  • dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

 

Het is mogelijk om vanaf 1 april een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek. Pas na de eindvergadering in juli kunnen wij definitief uitsluitsel geven over of wij de leerling kunnen plaatsen, of niet.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze administratie.
E-mail: HBMadministratie@dehbm.nl
Telefoon: 023- 528 23 80

Haemstede-Barger-Mavo-HBM-middelbare-school-Heemstede-leerling-met-plezier-in-de-klas
Haemstede-Barger-Mavo-HBM-middelbare-school-Heemstede-leerling-in-de-kantine
Wist je dat…
…de HBM elk jaar een wintersportkamp organiseert?