Verzuim

 

Voor al onze leerlingen geldt dat zij gedurende de hele lesweek beschikbaar moeten zijn voor de school van het eerste tot en met het achtste lesuur (15.50 uur). Maak gedurende deze tijden dus geen afspraken voor activiteiten, trainingen e.d. buiten de school. Elk lesuur is er controle op de afwezigheid van leerlingen. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld aan de ouders.

 

De Leerplichtwet wordt streng gehandhaafd als het gaat om verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties om. In principe is dit niet toegestaan, tenzij de ouders door hun beroep geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Zij kunnen dan een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider, die beoordeelt of de aanvraag binnen de marges van toestemming valt.

Haemstede-Barger-Mavo-HBM-middelbare-school-Heemstede-school-gebouw
Wist je dat…
…een schooldag nooit langer duurt dan tot 15.50 uur. Dan is het 8e lesuur afgelopen!