Wat verandert er per 1 januari 2019? Met ingang van het nieuwe kalenderjaar wordt het een professionele norm om een melding te doen bij Veilig thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. In de huidige meldcode staan 5 stappen die een beroepskracht...

HBM doet mee aan het project Sporthackers van Team Sportservice Heemstede-Zandvoort, waarbij alle leerlingen van de eerste klas aan het begin van het schooljaar aan een fittest meedoen. Door de fittest en clinics die Team Sportservice gedurende het schooljaar aanbiedt worden inactieve leerlingen gestimuleerd om...

Uitnodiging presentaties Sectorwerkstuk op 11 december Beste ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden, De leerlingen van de vierde klas hebben dit schooljaar hard gewerkt aan hun sectorwerkstuk. Graag wil ik u uitnodigen voor de markt en de presentaties van deze sectorwerkstukken op dinsdag 11 december om 19:30...

Op 30 oktober is de HBM officieel benoemd tot VECON Business School. De school heeft het VBS certificaat, plaquette en de vlag uitgereikt gekregen. Door het certificaat VECON Business School laten we zien dat we investeren in talentontwikkeling en economische vaardigheden van leerlingen. Lees hier meer! ...