Beste leerlingen, Vrijdag 21 december is het zo ver! We hebben dan de kerstviering bij ons op school. Er staat een fantastisch programma op jullie te wachten. De kerstviering zal gezamenlijk gevierd worden in de aula. Klas 1 en 2 worden om 9.00 uur verwacht. Klas...

Dit jaar heeft de HBM ervoor gekozen de kerstviering anders vorm te geven. Zowel de onderbouw als de bovenbouw zal kerst gezamenlijk vieren. Bij beide vieringen zullen alle docenten gezellig aanwezig zijn. Dit doen we op vrijdag 21 december volgens onderstaand schema:   1e en 2e klas: 9.00...

Wat verandert er per 1 januari 2019? Met ingang van het nieuwe kalenderjaar wordt het een professionele norm om een melding te doen bij Veilig thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. In de huidige meldcode staan 5 stappen die een beroepskracht...

HBM doet mee aan het project Sporthackers van Team Sportservice Heemstede-Zandvoort, waarbij alle leerlingen van de eerste klas aan het begin van het schooljaar aan een fittest meedoen. Door de fittest en clinics die Team Sportservice gedurende het schooljaar aanbiedt worden inactieve leerlingen gestimuleerd om...

Uitnodiging presentaties Sectorwerkstuk op 11 december Beste ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden, De leerlingen van de vierde klas hebben dit schooljaar hard gewerkt aan hun sectorwerkstuk. Graag wil ik u uitnodigen voor de markt en de presentaties van deze sectorwerkstukken op dinsdag 11 december om 19:30...