De leerlingen zullen aanstaande vrijdag 18 januari van 08.00 tot 11.00 naar CHOICE gaan. CHOICE is een profielkeuze-evenement voor 2e jaars vmbo. De decaan zal deze week alle 2e klassen doorgaan om de laatste informatie te verstrekken voor dit evenement. Lees in onderstaande link meer over CHOICE! Informatie...

Met een extra dagje vakantie voor de leerlingen is vandaag de school dan toch echt weer begonnen. Namens het hele team van de HBM: De beste wensen en gelukkig nieuw jaar!...

Beste leerlingen, Vrijdag 21 december is het zo ver! We hebben dan de kerstviering bij ons op school. Er staat een fantastisch programma op jullie te wachten. De kerstviering zal gezamenlijk gevierd worden in de aula. Klas 1 en 2 worden om 9.00 uur verwacht. Klas...

Dit jaar heeft de HBM ervoor gekozen de kerstviering anders vorm te geven. Zowel de onderbouw als de bovenbouw zal kerst gezamenlijk vieren. Bij beide vieringen zullen alle docenten gezellig aanwezig zijn. Dit doen we op vrijdag 21 december volgens onderstaand schema:   1e en 2e klas: 9.00...

Wat verandert er per 1 januari 2019? Met ingang van het nieuwe kalenderjaar wordt het een professionele norm om een melding te doen bij Veilig thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. In de huidige meldcode staan 5 stappen die een beroepskracht...