HBM onderdeel van ROSA

 

ROSA Opleidingsschool
De HBM is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o.

Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek.

Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie:  www.opleidingsschoolrosa.nl

 

De opleidingsschool biedt studenten een breed scala aan opleidingsmogelijkheden, uitstekende faciliteiten en een uitdagende leeromgeving!

 

De HBM als opleidingsschool

 

De HBM wil graag een lerende organisatie zijn. Als student doorloop je het werkplek-leren dan ook als volwaardig lid van het team. Jouw inbreng, ontwikkeling en initiatief worden gewaardeerd. Dit betekent dat je niet alleen kennis maakt met jouw eigen vak, maar met de schoolorganisatie als geheel. Aanwezigheid bij rapportvergaderingen, teamvergaderingen, scholingsmomenten en activiteiten behoren dan ook bij het werkplek-leren.

 

 

Tijdens het werkplek-leren word je begeleid door een gecertificeerd werkplek-begeleider van jouw eigen vak. Deze werkplek-begeleider is jouw eerste aanspreekpunt. Samen met je werkplek-begeleider reflecteer je op jouw ontwikkelingen tijdens de stage. Dit gebeurt op basis van je POP.

 

De schoolopleiders, Bianca van Esch en Menne Meijs, bewaakt het proces van het werkplek-leren en is het aanspreekpunt voor zowel de student als de werkplek-begeleider. Zij dragen zorgen voor de organisatie van de schoolgroep bijeenkomsten. Je kunt hem mailen voor meer informatie op: m.meijs@dehbm.nl / B.vanesch@dehbm.nl

Haemstede-Barger-Mavo-Regionale-Opleidingsschool-Amstelland-ROSA
Wist je dat…
…de beste gehoorde smoes van een te-laat-komer was: ‘mijn favoriete broek zat nog in de droger’