Op 30 oktober is de HBM officieel benoemd tot VECON Business School. De school heeft het VBS certificaat, plaquette en de vlag uitgereikt gekregen. Door het certificaat VECON Business School laten we zien dat we investeren in talentontwikkeling en economische vaardigheden van leerlingen. Lees hier meer! ...

Dit jaar krijgt leerjaar 3 de vakken CKV en Levensbeschouwing in projectvorm aangeboden. Beide docenten hebben de krachten gebundeld en zinvolle, leerzame maar ook leuke dagen in elkaar gezet. Het vak CKV is al aan bod gekomen in het Kunstplein in leerjaar 2, maar zal...

De provincie Noord-Holland wil dat jongeren zich meer betrokken voelen bij de politiek en hun leefomgeving. Daarom zijn de derde klas leerlingen uitgenodigd voor een levensecht, interactief provinciespel. Tijdens het spel kruipen zij in de huid van Statenleden om samen de provincie in te richten. Het...