Havo kansklas

 

Wélke mavo-opleiding je bij ons ook kiest, je werkt op de HBM altijd (t)huiswerkvrij.

 

De HBM in Heemstede en het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem werken nauw samen bij overstappende leerlingen. Zorgvuldigheid en begeleiding zijn van groot belang om overstappers op hun nieuwe school te doen aarden. Leerlingen die van de HBM naar het ECL gaan of andersom worden op de eigen school al voorbereid.

 

Leerlingen van deze beide IRIS-scholen die in aanmerking komen voor een overstap hebben voorrang boven leerlingen van scholen die niet bij de stichting IRIS zijn aangesloten. Plaatsingsgarantie kan niet worden geboden. Het kan zijn dat de klassen van een jaarlaag vol zitten en dat de ruimte om een extra klas te formeren ontbreekt.

 

Voor instromen in 4 havo geldt dat leerlingen van de HBM op dit recht op voorrang een beroep kunnen doen mits ze voldoen aan de in de regio Zuid-Kennemerland vastgestelde voorwaarden (zie website ECL: Praktische informatie > instroom klas 2 en hoger > 4 havo).

 

Criteria

 

Over het algemeen geeft de basisschool een duidelijk advies af voor de middelbare school. Steeds vaker echter geven de basisscholen een gemengd advies mavo/havo. De ontwikkeling van een kind verloopt immers schoksgewijs en de brugklas is hét jaar om te kijken of de leerling misschien meer in zijn/haar mars heeft dan het vmbo-tl. We volgen daarvoor een vaste procedure in de havo kansklas voor alle leerlingen met een gemengd advies gedurende het gehele brugklasjaar.

 

De HBM heeft gekozen voor een aantal criteria die bepalen of een leerling mag opstromen. Hoge cijfers halen op het vmbo betekent niet automatisch opstromen naar het havo-niveau. Ook inzicht en toepassingsvaardigheden zijn belangrijke criteria. Daarnaast is er een beoordeling van de werkhouding die weliswaar geen deel uitmaakt van het cijfergemiddelde, maar wel iets zegt over de kans op succes. Ambitie, zelfstandig kunnen werken en daarbij weinig instructie en begeleiding nodig hebben in de klas, zijn ook bepalende factoren.

 

Naast de methode gebonden toetsen nemen wij in de brugklas de Cito-VAS toets af. De uitslagen daarvan geven inzicht in de capaciteiten van de leerling, los van de behaalde cijfers.

Als de uitslagen van de VAS-toets en Diataal bekend zijn (medio maart), dan komen al deze gegevens ter tafel tijdens de leerlingbespreking. Tijdens deze leerlingbespreking kan het volgende worden besloten:

  • De leerling met een gemengd advies kan een negatief advies krijgen en zal de aangeboden leerstof op vmbo-tl niveau blijven volgen.
  • De leerling met een gemengd advies kan bij een positief advies van de docenten in aanmerking komen om de aangeboden leerstof tijdens de rest van het schooljaar verder op havo niveau te volgen. Tussentijds zal steeds aan de hand van de resultaten worden geëvalueerd of de leerling dit hogere niveau ook aankan en dat dit niet ten koste gaat van de kans op bevordering.

 

In de praktijk zal dit traject er als volgt uitzien:

  • De stof die voor een toets moet worden beheerst zal qua hoeveelheid groter en qua niveau hoger zijn dan voor een vmbo-tl leerling (met een cijfer op havo-niveau).
  • Studiewijzers worden door het ECL aangeleverd waar onze docenten hiaten voor leerlingen uit halen en extra behandelen. Zoals ​bijvoorbeeld; Engelse fictie, wiskunde en letter rekenen.
  • Leerlingen gaan volgens de ECL-werkwijze vaker zelfstandig of in homogene havo groepen aan het werk.

 

Het uiteindelijke eindoordeel (gebaseerd op havo cijfers, uitkomst VAS en werkhouding) ligt bij de laatste rapportvergadering.

 

Mocht uw kind uiteindelijk niet opstromen, dan is uw kind nog steeds gegarandeerd van een plek op de HBM.

Wist je dat…

…wij een (t)huiswerkvrije mavo zijn?

Leerlingen vertellen: waarom HBM?

Denzel-leerling-Haemstede-Barger-Mavo

Denzel, leerling sportklas HBM

‘Ik was uitgeloot bij de school van mijn keuze, maar toen ik ontdekte dat de HBM een sportklas heeft, leek het me toch wel een leuke school. En de HBM is ook echt een leuke school, vind ik. Er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld bubbelvoetbal, kickboksen, dansen en cross-fit. Ook geven de meeste docenten goed les.’
Annabel-leerling-Haemstede-Barger-Mavo-Sportklas

Annabel, leerling sportklas HBM

‘Ik ben blij dat ik voor de HBM heb gekozen. Het is een kleine school dus iedereen kent elkaar. We maken met de sportklas heel veel uitstapjes. We gaan schaatsen, surfen, zwemmen en naar de klimmuur. Ook vind ik het fijn dat ik twee mentoren heb. Zo kan ik altijd bij iemand terecht. Onze school heeft ook een kunstplein waar je echt dingen doet. Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe ik van gerecycled materiaal een heel huis kan bouwen! Super toch?’
DanielP-leerling-Haemstede-Barger-Mavo

Daniel, leerling HBM

‘De docenten zijn super aardig. Ze helpen je zoveel mogelijk met alles. Sommigen zijn ook een beetje gek. Dan moeten we af en toe ontzettend lachen. Het leukste vak vind ik gym, omdat ik dan lekker actief bezig ben.’
Laila-leerling-Haemstede-Barger-Mavo

Laila, leerling HBM

‘De HBM is echt mijn school. Als brugklasleerling begin je met de introdagen. We gingen zwemmen en bowlen; dat was heel gezellig. Ik heb hier veel vriendinnen. De meeste docenten zijn aardig en kunnen goed uitleggen.’