Decanaat

 

De decaan begeleidt onze leerlingen vanaf leerjaar 2 tot aan het examen naar een juiste keuze van vakkenpakketten en vervolgopleidingen op mbo en doorstroom naar 4 havo.
Hoe kies je wat bij je past, waar liggen jouw talenten? Door middel van beroepenevenementen, oriëntatie trajecten en voorlichtingsavonden wordt er gekozen voor de toekomst.
Dit doet de decaan in overleg met leerling, ouders, mentoren, coaches en vakdocenten.
De ondersteuning gebeurt digitaal door middel van Qompas.

 

DECAAN
Mevrouw S. van der Linden
De heer L. van der Meer
E-mail: decanaat@dehbm.nl