Decanaat

 

De decaan begeleidt onze leerlingen vanaf leerjaar 2 tot aan het examen naar een juiste keuze van vakkenpakketten en vervolgopleidingen op mbo en doorstroom naar 4 havo.
Hoe kies je wat bij je past, waar liggen jouw talenten? Door middel van beroepenevenementen, oriëntatie trajecten en voorlichtingsavonden wordt er gekozen voor de toekomst.
Dit doet de decaan in overleg met leerling, ouders, mentoren, coaches en vakdocenten.
De ondersteuning gebeurt digitaal door middel van Qompas.

 

DECANEN
Mevrouw D. Halderman
De heer L. van der Meer
E-mail: decanaat@dehbm.nl

VLOEIEND VAN VMBO NAAR NOVA COLLEGE

Ga jij naar het vmbo? Dan ga je leren voor jouw droomberoep! Daar begin je al mee vanaf klas 3 vmbo.
Het Nova College werkt namelijk samen met 28 vmbo scholen. Samen zorgen wij voor een vloeiende overgang van jouw vmbo naar het mbo op het Nova College. Zo heb je geen gaten of overlap in het lesprogramma. Ook ontdek je tijdens aansluitdagen wat je precies gaat leren op een opleiding.
Kies je een profiel op het vmbo dat aansluit op een opleiding van het Nova College én doe je mee aan de aansluitdagen? Dan heb je een voorsprong die jou leerwinst oplevert.

Met leerwinst kan je bijvoorbeeld een opleiding:

  • verbreden met een extra keuzedeel of
  • verdiepen met een extra stage of
  • sneller afronden/verkorten

Ook is het soms mogelijk om op een ander niveau een opleiding te starten. Hoe dan ook; jouw opleiding sluit aan bij wat jij al hebt geleerd op het vmbo!

Kijk hier voor meer info over het project.