Maandag 16 oktober verzorgen de zorgcoördinator en de dyslexie coaches van de HBM een informatieavond over dyslexie. Deze informatieavond is bedoeld voor alle dyslectische leerlingen van de HBM en hun ouders. Het nieuwe dyslexie protocol zal worden besproken en de dyslexie coaches zullen zich voorstellen. Locatie:...

In samenwerking met de ouderraad van de HBM zal Inge Verstraete op 31 oktober een thema-avond over Pubereiland en Leren-Leren verzorgen. Inge Verstraete is autismespecialist VO, Consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland en eigenaar van Edu-support. Een centraal thema in haar werk is het vertalen van...

Donderdag 5 oktober gaan alle leerlingen uit klas 4 met Biologie in hun pakket naar ARTIS. Zij zullen daar onderzoekjes gaan doen die de leerlingen gaan helpen met hun vaardigheden voor het vak Biologie. De leerlingen worden donderdag om 08.15 uur verwacht op school. De...