Persbericht: AANMELDING EN INSCHRIJVING BRUGKLAS VO SCHOOLJAAR 2024-2025 in ZUID-KENNEMERLAND

3.609 leerlingen zijn geplaatst!

 

Net zoals vorig jaar is iedere leerling gevraagd om een voorkeur aan te geven voor hun middelbare school. Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd, open dagen bezocht en hebben uiteindelijk hun voorkeurscholen opgegeven.

 

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben zich 3.609 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 95% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze. Voor de overige keuzes kan gemeld worden dat 98,5% van de leerlingen geplaatst is op een school uit hun top 3 en 99% op een school uit hun top 5. Het was niet nodig om gebruik te maken van de zevende keuze.

Voor de leerlingen die werden uitgeloot op de school van eerste keuze, is onder toezicht van een notaris de plaatsingsprocedure uitgevoerd. Deze leerlingen die wel op een school geplaatst zijn, maar niet van hun eerste voorkeur, zijn gebeld. Op 10 april, vanaf 15.00 uur, publiceren alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.