Nieuwe brugklasleerlingen 2022-2023

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Wij zijn verheugd u/jullie te kunnen melden dat uw kind staat ingeschreven op de HBM.
Van harte welkom!

Wij vinden het fijn om al voor de start van het nieuwe schooljaar kennis te kunnen maken met de
leerlingen (en ouders/verzorgers).

Op woensdag 15 juni is er een kennismakings-/informatiemiddag voor de leerlingen en
ouders/verzorgers. De kennismaking begint om 15.00 uur en zal een uurtje duren.

Deze middag hoort uw kind bij wie hij/zij in de klas komt te zitten en u als ouder/verzorger ontvangt
informatie over:

–  de boekenlijst en de wijze waarop de boeken besteld moeten worden
– de lijst met spullen die de leerling bij de start van het schooljaar nodig heeft
– informatie over de introductie/kennismakingsdagen aan het begin van het schooljaar
– allerlei school/organisatorische zaken (o.a. de ouderbijdrage)

Heeft u nog vragen of kan uw kind niet aanwezig zijn op deze middag, dan horen we dat graag. U
kunt dan een mailtje sturen naar Carla van Esch (c.vanesch@dehbm.nl)

Met vriendelijke groet,

Namens het team HBM
H. Notenboom-Ooms
Directeur HBM