Aanmelden bij HBM

 

Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op de HBM wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is. U kunt wel alvast het aanmeldformulier invullen en sturen naar aanmelden@dehbm.nl. Het formulier kunt u HIER vinden.

 

Op de volgende data kunt u samen langs komen om in te schrijven:

 

Datum: 04-03-2020 (14.00 uur 17.00 uur)
Datum: 05-03-2020 (16.00 uur- 18.00 uur)
Datum: 09-03-2020 (19.00 uur – 21.00 uur)

Brugklas

 

Bij de aanmelding voor de brugklas heeft u de volgende zaken nodig:

 • Een kopie van uw kinds paspoort of identiteitskaart of een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
 • Het BSN(sofi)nummer van uw zoon of dochter
 • Een recente pasfoto
 • Aanmeld formulier Voortgezet Onderwijs Deel I óf
 • Het Onderwijskundig rapport

 

Bij de aanmelding is het volgende van belang: u kunt het aanmeldingsformulier pas invullen en inleveren nadat u van de basisschool het definitieve advies heeft gekregen.

Zij-instroom

 

Bij de aanmelding betreft leerjaar 2,3 of 4 heeft de volgende zaken nodig:

 • het Doorstroomformulier
 • de laatste schoolrapporten
 • de testgegevens van de middelbare school én
 • het Toelatingsrapport VO Deel I (met alle testgegevens en het advies) van de Basisschool
 • dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

 

Het is mogelijk om vanaf 1 april een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek. Pas na de eindvergadering in juli kunnen wij definitief uitsluitsel geven over of wij de leerling kunnen plaatsen, of niet.

 

Voor het schooljaar 2019-2020 zit klas 3 en 4 vol. Mocht het om een verhuisgeval gaan neem dan contact op met de administratie.

Vragen? Neem contact met ons op!

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze administratie.

E-mail: HBMadministratie@dehbm.nl
Telefoon: 023- 528 23 80

Belangrijke data
 • Proeflessen:
  27 november 2019
  12 februari 2020
 • Open Dag:
  31 januari 2020
 • Informatie avond:
  12 februari 2020
Wist je dat…
…bekende Nederlanders als Gaston Starreveld en Jeroen van der Boom ook op de HBM zaten?