Visie en missie HBM

 

De HBM is een actieve, kleine, (t)huiswerkvrije mavo met uitdagend onderwijs waar leerlingen echt persoonlijke aandacht krijgen. Een school met gelijke kansen voor iedereen. Leerlingen leren voor nu en voor hun toekomst; voor een goede baan, maar ook om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het onderwijs speelt in dit ontwikkelingsproces een grote rol. Deze rol vertaalt zich in onderstaande missie en visie op onderwijs en leren.

 

Missie

De HBM wil leerlingen door goede onderwijs- en loopbaanbegeleiding, het aanleren van kennis, vaardigheden en overtuigingen, een basis geven voor hun toekomst.

 

Kernwaarden van de school zijn:

 

  • We hebben een open en veilig leef-, leer- en werkklimaat
  • We hebben vertrouwen in elkaar, aandacht voor elkaar, tonen verantwoordelijkheid voor elkaar en zijn betrokken bij elkaar
  • We zorgen ervoor dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen

 

Visie

 

Het leren van leerlingen staat centraal. Leerlingen voelen zich gekend en erkend: relatie komt voor prestatie. Medewerkers van HBM gunnen elkaar en leerlingen de ruimte, stimuleren hen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren en spreken hen positief aan op dit gedrag.

Leidende principes:

 

 

  1. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren. Medewerkers zetten zich in om het beste uit leerlingen te halen, geven feedback en
  2. werken vanuit de relatie; Medewerkers en leerlingen leren van elkaar en durven elkaar aan te spreken;
  3. Vernieuwing met als basis vakdidactische en pedagogische kennis is de kern van ons professioneel handelen.

 

Dit betekent voor de dagelijkse praktijk: een proactieve houding, gesprekken over onderwijsvernieuwing, binding en onderling contact met medewerkers en met leerlingen in de klas. Fouten maken mag en helpt bij het leren. Iedereen aan het stuur van zijn eigen leren (medewerkers, leerlingen, ouders) met ondersteuning van elkaar.

 

 

De visie en leidende principes vormen de richting waarin de HBM zich beweegt. Al ons handelen, nu en in de toekomst, dient hieraan een bijdrage te leveren.