Aanmelden

Voor het schooljaar 2025-2026 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal. Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via www.de-overstap.nl. Dit is de website waar je het digitale aanmeldformulier vanaf maart 2025 kunt invullen.

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen via de basisschool een inlogcode.

 

Ouders met kinderen die nu in groep 8 op een basisschool zitten buiten Zuid-Kennemerland kunnen contact opnemen met de VO-school van voorkeur om de leerling aan te melden.

 

De aanmeldperiode is terug te vinden in het Brugboek en wordt gecommuniceerd via de basisschool. Er vinden geen aanmeldgesprekken meer plaats.

 

Via de websites van de scholen wordt in de maand april bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn.

Vanaf dat moment worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de school van plaatsing.

Zij-instroom

 

Bij de aanmelding betreft leerjaar 2,3 of 4 heeft de volgende zaken nodig:

  • het Doorstroomformulier
  • de laatste schoolrapporten
  • de testgegevens van de middelbare school én
  • het Toelatingsrapport VO Deel I (met alle testgegevens en het advies) van de Basisschool
  • dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

 

Het is mogelijk om vanaf 1 april een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek. Pas na de eindvergadering in juli kunnen wij definitief uitsluitsel geven over of wij de leerling kunnen plaatsen, of niet.

 

Voor het schooljaar 2024-2025 zit klas 1, klas 2, klas 3 en klas 4 vol. Mocht het om een verhuisgeval gaan neem dan contact op met de administratie.

Belangrijke data

26 juni 2024 
Kennismakingsmiddag
nieuwe brugklasleerlingen

Wist je dat…
…bekende Nederlanders als Gaston Starreveld en Jeroen van der Boom ook op de HBM zaten?