Studiemateriaal

 

Schoolboeken

 

Alle leerlingen ontvangen hun standaard pakket schoolboeken gratis in bruikleen. Atlassen, woordenboeken en examenbundels zitten niet in het gratis pakket. De boeken zijn eigendom van de school en het pakket moet aan het eind van het schooljaar weer compleet en in goede staat ingeleverd worden. De bestelling van de boeken gebeurt via de website van de leverancier Iddink, die het pakket aan huis bezorgt.

 

Het bestuur van de school sluit jaarlijks verzekeringen af die een deel van de kosten zouden kunnen dekken van schoolongevallen, diefstal en schades. We raden ouders aan altijd voor goede eigen verzekeringen te zorgen, omdat de aansprakelijkheid van de school beperkt is.

 

Voor vragen over de schoolboeken kunt u contact opnemen met de klantenservice van Iddink.

 

Gratis Software Windows besturingssysteem

 

Via slim.nl kunnen leerlingen gratis het Windows 10 besturingssysteem downloaden.  Met Windows 10 Education zet je het totale pakket van Windows 10-functies op je laptop of pc. Volg hiervoor onderstaande link:

 

Microsoft Windows 10 Education Upgrade

 

Magister app

Op de website www.magister.nl/leerling-ouder kunt u een korte demo vinden voor de nieuwe eerstejaars en hun ouders/verzorgers. In de demo staan de belangrijkste punten waar de leerlingen en ouders/verzorgers mee te maken krijgen: rooster, ziek melden, studiewijzers, cijferoverzichten en het inschrijven voor de ouderavonden.

Wist je dat…
…het schoolplein A&B Poelplein heet? Vernoemd naar mevrouw Anneke de Poel, een lerares geschiedenis die jarenlang les gegeven heeft en haar man Bob die helaas veel te vroeg is overleden en ook op de HBM werkte.