Verbeterde meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling

Wat verandert er per 1 januari 2019?

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar wordt het een professionele norm om een melding te doen bij Veilig thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling.

In de huidige meldcode staan 5 stappen die een beroepskracht doorloopt bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Nieuw wordt de verplichting om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Een afwegingskader bevat vragen die helpen bepalen of een melding bij Veilig thuis noodzakelijk is.

Waar vind ik de afwegingskaders?

Informatie over de verbeterde meldcode vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Via de link Toolkit meldcode op die pagina kom je bij de afwegingskaders voor de diverse beroepsgroepen.