Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Update sluiten HBM
16 maart 2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Zondag 15 maart hebben jullie van de school een eerste bericht ontvangen omtrent de schoolsluiting. Het docententeam is op dit moment hard aan het werk om al het lesmateriaal digitaal te krijgen. In deze brief willen we jullie graag op de hoogte stellen.

Hoe gaan we het onderwijs nu inrichten?

Algemeen:
❖ Magister rooster : hier komt al het huiswerk in, net zoals normaal

❖ Magister berichten : communicatiemiddel tussen leerling en docent, voor al je vragen

❖ Magister ELO : Hier komt alle aanvullende informatie voor de meeste vakken in te staan. Kijk bij studiewijzers en opdrachten.

❖ Microsoft Teams: als communicatiemiddel voor een hele groep.

Het rooster van Magister is leidend voor je lessen. Dit rooster blijft hetzelfde. Dit betekent voor de lessen het volgende:

– De docenten hebben voor de komende 3 weken stof voorbereid waar je mee aan de slag gaat. Wij gaan er van uit dat je dit ook doet.

– Op de lesuren zijn de docenten van je rooster beschikbaar om vragen aan te stellen.

– Ook is het voor sommige vakken mogelijk om via Microsoft Teams lesstof aangeboden te krijgen. Dit zal in het rooster aangegeven worden bij huiswerk. De eerste 40 minuten van de les kan je via Microsoft Teams deelnemen aan de lessen die de docenten verzorgen. Hierna is het mogelijk om bij eventuele vragen de docent een bericht te sturen via Magister.

De heer Hahn zal voor een handleiding van Microsoft teams zorgen, zodat jullie dit in kunnen stellen op jullie laptop, telefoon of andere devices. Deze wordt morgen naar de leerlingen gestuurd.

De lessen starten vanaf woensdag 18 maart op bovenstaande manier.

De komende weken zal er over de volgende onderwerpen nog besluiten genomen moeten worden. Zodra hier meer over duidelijk is, dan stellen wij u op de hoogte.

– Geplande toetsen voor klas 1 en 2 worden opgeschort, later zal besloten worden hoe hiermee wordt omgegaan.

– SE week klas 3 en 4 en CPE Beeldend > We gaan er nu van uit dat volgende week de schoolexamens doorgaan. Mocht er andere informatie komen, dan worden jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Leerlingen moeten dus gewoon leren!

– Klas 4: Focus op het centraal examen!

– Op de ELO staat zo veel mogelijk beschikbare stof ter voorbereiding van het examen.

– Oefen thuis heel veel examens via www.examenblad.nl

Ouders en leerlingen kunnen via het telefoonnummer van de school (023-5282380) contact met school opnemen. De telefoon zal beantwoord worden door mevrouw Zwart. Zij zal, naar aanleiding van vragen, collega’s via de e-mail op de hoogte stellen.

De leerlingen die gebruik maken van de trajectbegeleiding (TB) kunnen voor vragen over planningen en hulp op wat voor manier dan ook terecht bij hun begeleider van TB. Dit kan door het sturen van een bericht via Magister berichten.

De school is verder vanaf woensdag in principe dicht tenzij anders wordt aangegeven, houd je email van school deze week goed in de gaten!

 

Met vriendelijke groet,
Team HBM