PERSBERICHT                                                                                                                       Digitale open dagen in regio Zuid-Kennemerland   De gezamenlijke schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland hebben besloten alle open dagen, die gepland staan van medio januari tot medio februari, digitaal te organiseren.   De besturen zijn tot dit besluit gekomen, omdat de scholen in ieder geval...

Verschillende media hebben het bericht geplaatst dat de open dagen digitaal gaan plaatsvinden. Lees hierover hieronder meer! Haarlems Weekblad Heemsteedse Courant Haarlem Updates De online Open Dag is op vrijdag 29 januari op inschrijving, wees er snel bij! ...

De leerlingen van klas 4 hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan hun profielwerkstuk. Deze hebben zij 24 november ingeleverd en telt voor 50% mee. Bij dit werkstuk hoort ook een eindpresentatie. Deze presentatie zal ook voor 50% meetellen in de uiteindelijke beoordeling van het...

Afgelopen weken hebben wij veelvuldig contact gehad met de GGD i.v.m. een aantal besmette leerlingen. Het valt ons op dat er geregeld tegenstrijdige adviezen gegeven worden t.a.v. quarantaine. Dat is heel vervelend en zorgt voor veel verwarring, ook op school. Zodra er een leerling van...

Na de herfstvakantie hebben leerjaar 1 en 2 projectdagen voor Kunstplein in de planning! Lees hieronder wat de leerlingen dan allemaal gaan doen. Kunstplein leerjaar 1. Naar aanleiding van de kunststroming: de RENAISSANCE, waar de leerlingen mee bezig geweest zijn tijdens de lessen Kunstplein, gaan de leerlingen...