Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

HBM Protocol Leerlingen
1,5 meter onderwijs

Algemene regels die door het hele schoolgebouw gelden:

 

——————————————————————————————————————————–

 

Maatregelen om veilig onderwijs te volgen

In en om de HBM zijn instructies te vinden hoe we 1,5meter onderwijs invullen. We verwachten dat je deze instructies leest, je deze opvolgt en het goede voorbeeld geeft.

 

Belangrijkste hoofdregel en voorzorgsmaatregelen:

  • Blijf thuis bij de volgende klachten:
  • (luchtweg) klachten als moeilijk ademen/benauwdheid hoesten of keelpijn
  • Neusverkoudheid
  • Koorts vanaf 38 C

Wanneer er sprake is van een chronische ziekte zoals hooikoorts of anderszins dient dit bij de mentor of teamleider gemeld te worden. Mogelijk wordt een doktersverklaring gevraagd.

 

  • Blijf ook thuis indien één van je huisgenoten koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
  • Kom pas naar school wanneer:
  • iedereen binnen jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft.
  • Je ten minste 14 dagen geen contact hebt gehad met iemand die positief is getest op COVID-19, je ten minste 7 dagen daarna bent thuisgebleven én 24 uur geen klachten hebt.
  • bij jezelf bewezen COVID-19, je ten minste 7 dagen daarna bent thuisgebleven én 24 uur geen klachten hebt.
  • Bij twijfel: overleg altijd met de GGD.

 

 

Verder:

 Houd afstand            

Was je handen       

Hoest/nies in elleboog 

Schud geen handen 

Maak schoon

 

Instructies voor het gebruik van de ruimtes in en om school.

 

Regels per ruimte

 

 

Ingang Ø Maak gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school of bij de hoofdingang.
Fietsenstalling Ø Zet je fiets in de  fietsstalling en maak gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school of bij de hoofdingang.

Ø Blijf niet rondhangen op of net buiten het schoolterrein of fietsenstalling.

 

Entree Ø Het schoolplein is vanaf 8.00 uur toegankelijk voor de leerlingen.

Ø Vanaf 8.15 uur mogen de leerlingen naar binnen.

Ø Ontsmet bij binnenkomst je handen en loop direct door naar je lokaal.

Ø In de gangen houden we met lopen rechts aan.

Ø Loop voor en achter elkaar en houd altijd 1,5 meter afstand van personeel.

 

Lokaal Ø In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays.

Ø Ten allen tijde staan de ramen en de deuren van de lokalen open.

Ø De leerlingen blijven gedurende de les zitten op hun plaats.

Toilet Ø De toiletten bij de aula zijn open en het genderneutrale toilet bij lokaal 11 is open. Probeer toiletbezoek tijdens de les zoveel mogelijk te beperken.

Ø Na het toiletgebruik, was je goed je handen.

Pauze Ø De kantine blijft voorlopig gesloten.

Ø Tijdens de pauzes zijn we buiten op het schoolplein.