We Own The School!

Het bordspel ‘We Own The School’ (WOTS) is een werkvorm om samen met leerlingen, docenten en schoolleiders een gesprek over eigenaarschap te voeren. Het doel van dit spel is een gesprek op gang te brengen over ‘eigenaarschap van leren’ en hoe de school dat kan bevorderen. Volgens de scholen die het spel hebben ontwikkeld zijn leerlingen en docenten meer gemotiveerd als zij eigenaarschap ervaren. Het spel is dus een instrument om het eigenaarschap binnen de school in gang te zetten en te vergroten. Bron: www.weowntheschool.nl/#about

Met leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding hebben we het spel ‘We own the school’ gespeeld op 13-01-2020. De resultaten hiervan worden meegenomen om de visie voor de komende jaren te ontwikkelen.

FILMPJE WOTS HBM