Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Voorlichtingsavond over gebruik
van genotsmiddelen onder jongeren

“MIJN KIND DOET DAT NIET, TOCH?”

Voorlichtingsavond voor de ouders van leerlingen van de HBM

Datum: dinsdag 15 oktober

Tijd: 19.00 – 20.30 uur

Plaats: aula van de HBM

 

De Brijder stichting en het CJG Heemstede organiseert in samenwerking met De HBM een voorlichtingsavond voor ouders rond het gebruik van genotsmiddelen door jongeren. Het blijkt dat ouders vaak, meegroeiend met hun kind, in of na het brugjaar daadwerkelijk geconfronteerd worden met (experimenteel) gebruik. Op die momenten is er zeker behoefte aan informatie van professionals.

De voorlichting wordt verzorgd door Marion Kooij, medewerker van de afdeling Preventie van Brijder Jeugd (onderdeel van de Parnassiagroep).

De belangrijkste thema’s zijn:

  • Het herkennen en signaleren van (effecten en risico’s van) middelengebruik, of alcohol.
  • Welke grenzen stel je
  • Hoe blijf je met je kind in gesprek over dit onderwerp?

Voor ouders met kinderen in de pubertijd is het vaak moeilijk om signalen van (overmatig) gebruik van alcohol of middelen goed te interpreteren. Ook het gesprek aangaan over deze onderwerpen kan lastig zijn. Tijdens de voorlichtingsavond komen deze aspecten uitgebreid aan bod. Daarbij verplaatsen wij ons zowel in de situatie van de ouders als in de situatie van de jongeren.

Het programma is gestructureerd opgebouwd. Allereerst worden er populaire middelen besproken. Ouders kunnen hier concrete vragen stellen. Vervolgens komt er een onderdeel over de motieven en functies van gebruik. Met andere woorden: waarom gebruiken jongeren alcohol of drugs en waarom blijven sommigen hiermee doorgaan? Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om andere ouders te spreken. Als laatste onderdeel komen er tips voor ouders aan bod. Hierbij gaat het om: hoe ga ik met het (mogelijk) middelengebruik van mijn kind om en welke handvatten kan ik hanteren tijdens de opvoeding? De voorlichting is interactief. Mogelijk wordt er gestart met een Kahoot( quiz), waarvoor u uw smartphone met een wifiverbinding nodig heeft.

Aanmelden voor de avond is wenselijk (voor een inschatting van de opkomst). administratie@dehbm.nl.

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen aan Mevr. FM Christiaanse (zorgcoördinator) 023-5282380

Heeft u niet zich niet aangemeld? Dan bent u ook van harte welkom! Aarzel vooral niet om toch te komen!