Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Update (voor)examenklassen HBM
18 maart 2020

BRIEF AAN KLAS 4

 

Heemstede, 18 maart 2020

Betreft: update voortgang afsluiten examenjaar

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 4,

Inmiddels heeft minister Arie Slob, een nadere uitwerking gegeven voor de voortgang van het examenjaar. Hierin stelt hij dat het noodzakelijk is dat het school- en praktijkexamen, als onderdeel van het eindexamen, zo goed als mogelijk doorgaan. In afstemming met het RIVM is daarom per direct ruimte gegeven om schoolexamens en praktijkexamens af te nemen op de scholen. Uiterst belangrijk is dat onderwijzend personeel en leerlingen geheel klachtenvrij moeten zijn wanneer zij aanwezig zijn op school.

 

Hoe gaat dit er op de HBM uitzien?

Allereerst vervolgen de leerlingen gewoon het rooster thuis zoals dit eerder is gecommuniceerd. Alle docenten zijn thuis aan het werk en bereikbaar via Magister en Microsoft Teams. Maak hier gebruik van!

Daarnaast zal dinsdag 24 maart de school geopend zijn voor leerlingen om, door middel van flexuren, de laatste vragen voor het schoolexamen te kunnen stellen. Deze flexuren zullen met maximaal 10 leerlingen per vak per flexuur plaatsvinden in ruime lokalen met voldoende afstand tussen de leerlingen. Dat betekent dat er meerdere uren achter elkaar per vak aangeboden gaan worden.

Leerlingen kunnen zich inschrijven via ‘Magister Inschrijven’ (zoals de leerlingen gewend zijn om voor herkansingen in te schrijven). Op deze manier kunnen wij zien hoeveel animo er is en hoe het rooster eruit gaat zien om te zorgen dat we dit volgens de richtlijnen van de RIVM kunnen aanbieden. Deze dag is facultatief. Het inschrijven kan vanaf 20 maart 08.00 uur tot 20 maart 17.00 uur.

Ook zal de schoolexamenweek, zoals gepland stond voor volgende week, een week verplaatst worden. De SE week voor klas 4 zal nu plaatsvinden van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april.

We houden het rooster aan zoals deze eerder gecommuniceerd is. Wel zullen we uiteraard rekening houden met de richtlijnen van de RIVM en ervoor zorgen dat de klassen worden opgesplitst zodat er maar een beperkt aantal leerlingen per ruimte een schoolexamen zullen maken. Wie waar moet zijn zal later worden gecommuniceerd worden.

Het CSPE beeldend (praktijkexamen) zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart van 09.00-12.00 uur, dinsdag 24 maart 13.00-16.00 uur en vrijdag 27 maart 09.00-1200 uur.

En verder:

Wanneer je klachten hebt, laat dit dan aan de school weten. Stuur een mail naar S.jouzy@dehbm.nl en naar H.Notenboom@dehbm.nl  met je contactgegevens. Wij nemen dan contact met je op om te bespreken hoe nu verder.

Vooralsnog is besloten dat de centraal examens doorgaan vanaf 7 mei. Zodra er informatie is over eventuele wijzigingen laten wij het u uiteraard zo snel mogelijk weten.

Wij gaan ervan uit dat u er van op aan kan dat ook wij ons zorgen maken over uw veiligheid, maar ook het onze. Wij zullen er alles aan doen om de voorbereiding en de afname van de schoolexamens en het centraal examen zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen van de RIVM te laten verlopen.

Eventuele klachten over de doorgang van de school- en praktijkexamens begrijpen wij, maar zullen geen invloed hebben over de genomen besluiten. Wij zullen en moeten ons houden aan de besluiten van het ministerie van Onderwijs.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het verloop van de komende weken.

Met vriendelijke groet,

 

HBM Team

 

 

BRIEF AAN KLAS TEXTIELE WERKVORMEN

Heemstede, 18 maart 2020 

 

Onderwerp: CPE beeldend 

 

Beste leerlingen, 

Minister Slob heeft gisteren aangekondigd dat de schoolexamens afgenomen mogen wordenWij snappen dat alle berichtgeving een hoop onrust en onzekerheid met zich meebrengt, maar wij zijn ook blij dat we kunnen blijven werken aan de voortgang van jullie eindexamen. Wij zullen er alles aan doen om op school alle maatregelen treffen, zoals die door het RIVM zijn vastgesteld. 

Voor nu betekent dit voor jullie dat het CPE beeldend afgenomen mag worden. 

Wij willen jullie uitnodigen om op de volgende momenten aanwezig te zijn om aan het CPE beeldend te werken: 

  • Vrijdag 20 maart      9.00-12.00 
  • Dinsdag 24 maart    13.00-16.00 
  • Vrijdag 27 maart      9.00-12.00 

Mevrouw de Greeuw zal aanwezig zijn om jullie te begeleiden. 

Jullie hebben afgelopen week al op 2 momenten gewerkt aan het CPE beeldend. Met bovenstaande momenten erbij zitten jullie op het aantal beschikbare minuten dat jullie mogen besteden aan het CPE beeldend. De presentaties zullen op een later moment volgen en laten wij vooralsnog staan op donderdag 16 april. 

Voor alle leerlingen en docenten die naar school komen geldt het volgende: 

Al het onderwijspersoneel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn. Mochten er klachten zijn, dan mag je niet naar school komen. Graag zien wij dan een afmelding via het nummer 023-5282380 tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Mevrouw Smits- Jansen directeur HBM 

Mevrouw Notenboom, teamleider HBM 

 

BRIEF AAN KLAS 3

 

Heemstede, 18 maart 2020 

 

 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen van klas 3, 

 

In deze brief wederom een update. 

 

Zoals het ministerie heeft laten weten, zijn alle scholen tot in ieder geval 6 april gesloten.  

 

Op dit moment hebben wij vanuit de rijksoverheid nieuwe informatie beschikbaar over onder welke voorwaarden de schoolexamens wel doorgang mogen vinden: de examenklassen hebben prioriteit. Voor hun zal SE week 3 eind maart met speciale maatregelen plaatsvinden.  

 

Dit betekent dat de SE week 3 voor klas 3 wordt uitgesteld. Wel verwachten wij dat alle leerlingen van klas 3 doorgaan met het huiswerk dat in magister staat en het leerwerk bijhouden. SE week 3 wordt zodra de scholen weer open zijn, namelijk zo snel mogelijk ingepland om achterstand te voorkomen. In principe is alle stof voor SE week 3 al behandeld in de les (aangezien de SE’s aankomende week afgenomen zouden worden) en kunnen er gedurende de komende twee weken online vragen gesteld worden aan de docenten. 

 

Nog even alles op een rijtje: 

 

  • In de informatie die je maandag hebt gekregen staat duidelijk aangegeven dat alle docenten het huiswerk voor alle lessen in magister hebben gezet. Hier ga je mee aan het werk! Heb je vragen, wil je iets weten, dan neem je via magister berichten contact op met de docenten. 

 

  • Houd ook het leerwerk goed bij.  
  • Houd er rekening mee dat SE week 3 direct plaats gaat  vinden in de week dat de scholen weer opengaan. 

 

 

Heel veel sterkte in deze onvoorspelbare periode! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team HBM