Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Uitleg inschrijven 10 minuten gesprekken

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,

DOCENTENSPREEKMIDDAG/AVOND OP WOENSDAG 14 FEBRUARI. LET A.U.B. OP: U KUNT ALLEEN VIA DE COMPUTER INSCHRIJVEN. Ervaring heeft geleerd dat inschrijven via de mobiel niet mogelijk is.

Vanaf maandag 29 januari staan alle cijfers van de tweede periode voor de onderbouw in Magister. De cijfers bovenbouw zijn voortschrijdend. U kunt zich al vanaf heden al via Magister inschrijven voor de ouderavond. Als uw e-mailadres niet correct in Magister staat vermeld ontvangt u geen uitnodiging voor de docentenspreekmiddag/avond. Alleen de ouder die als nummer 1 in Magister staat kan inschrijven voor de ouderavond. U kunt de cijfers van uw kind volgen op Magister. Alleen het eindrapport wordt op papier uitgedraaid.

Op woensdag 14 februari heeft u de gelegenheid om met de docenten te spreken:
Locatie : Aula van de HBM
Tijd : tussen 16:00 – 18:00 uur of 18:30 – 20:30 uur. Het is mogelijk om een voorkeur voor een dagdeel op te geven
Duur : 10 minuten per gesprek (géén pauze tussen de gesprekken)

De gesprekken zijn bedoeld om de resultaten te bespreken. Leerlingen zijn ook van harte welkom bij deze gesprekken.
U kunt de namen van de docenten die u wilt spreken uitsluitend invullen via Magister: t/m donderdag 8 februari tot 23.00 uur. Aanvragen die ons later bereiken kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Zo logt u in in Magister:
1. Via internet gaat u naar hbm.magister.net (of u logt in via de website)
2. Als ouder/verzorger logt u in met uw persoonlijke gebruikersnaam; Daarna vult u uw wachtwoord in. Als u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op ‘geen toegang tot je account?’ Er wordt dan een link naar uw e-mail adres gestuurd.
3. Als u ingelogd bent kiest u in het berichtencentrum (links) voor de ‘ouderavond’.
4. Dan kiest u op de blauwe balk (rechtsboven) op inschrijven. Hier kunt u inschrijven, afwijzen en/of wijzigen.
5. Na het invullen niet vergeten op inschrijven te klikken. Dit is de bevestiging van uw aanvraag.

Als u deze mail niet ontvangen heeft controleert u dan a.u.b. uw e-mailadres in Magister; u kunt dit zelf aanpassen bij uw instellingen rechts boven in het scherm, of neem contact op met de administratie van school.
Per leerling kunt u maximaal 3 docenten invullen.
Als u voor meerdere leerlingen gesprekken aanvraagt, dan verzoeken wij u dit in één aanmelding aan te geven.
Uiterlijk maandagavond 12 februari ontvangt u per mail uw afsprakenrooster.
Als er voor bepaalde docenten erg veel gesprekken worden aangevraagd kunnen niet alle gesprekken worden ingeroosterd. De betreffende docent neemt dan telefonisch contact met u op. Wij willen u verzoeken uw auto te parkeren aan de Burgemeester van Lennepweg om de overlast voor de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,
Team HBM