Thema-avond 31 oktober over Pubereiland en leren-leren

In samenwerking met de ouderraad van de HBM zal Inge Verstraete op 31 oktober een thema-avond over Pubereiland en Leren-Leren verzorgen.

Inge Verstraete is autismespecialist VO, Consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland en eigenaar van Edu-support.

Een centraal thema in haar werk is het vertalen van de kennis en ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en begeleiders, naar praktische handelingsgerichte oplossingen.

Leren op pubereiland

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld.

 

Alle ouders en verzorgers zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. Inloop is vanaf 19.00 uur. De presentatie begint om 19.30 uur, locatie HBM aula.