Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Stagedagen leerjaar 3

De week voor de krokusvakantie was het zover voor leerjaar 3: de stageweek. Op maandag zijn alle stageboeken uitgedeeld en hebben alle leerlingen instructies ontvangen. Aan het einde van de dag kwamen een aantal oud leerlingen van onze school vertellen over het MBO, 4 Havo en hun ervaringen hiermee. Onze leerlingen stelden veel vragen; vooral aan de leerling die gezakt was en vavo (certificatenonderwijs) had gedaan en hoe dat kwam en hoe het voelde. Na haar verhaal waren ze er van doordrongen dat in 1x slagen toch de beste optie is.

De eerste stagedag was op dinsdag. We hadden ook dit jaar weer hele diverse stageplaatsen waar onze leerlingen te vinden waren. Ze hebben stage gelopen in winkels, zorginstellingen, kinderdagverblijven, op basisscholen, bij sportclubs, in de bouw en op Schiphol. Al onze collega’s helpen in deze week mee om de leerlingen te bezoeken op de stageplaats. Het is fijn om een bekend gezicht te zien in deze week en je verhaal te kunnen doen. Daarnaast heeft de collega meestal een gesprekje met de begeleider op de stageplaats. De meeste leerlingen zijn als een vis in het water op hun stageplaats. Dingen doen, aan de slag gaan en verantwoordelijkheid krijgen bevalt hen goed. Erg moe aan het einde van de week, want ja, het is geen gewone schoolweek! Een enkeling heeft ervaren dat de gekozen stage niets is om later te gaan doen. Prima; beter nu erachter komen dan als je je al hebt ingeschreven voor de opleiding!

Alle leerlingen hebben in deze week een logboek bij moeten houden. Dit wordt door de decaan nagekeken. Het cijfer wordt gemiddeld met het cijfer wat de begeleider op de stageplaats gegeven heeft. Dit wordt uiteindelijk ingevoerd bij het vak Maatschappijleer. Ik heb veel leerlingen enthousiaste verhalen horen vertellen over de stage en het is goed voor de motivatie. Ze hebben nu meer richting in de keuze gekregen. Volgend jaar wordt hij definitief. Voor nu is het alvast een leuke en leerzame ervaring!

 

Met hartelijke groet,

 

Esther Kerkstra

Decaan HBM