Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Samenwerking Onderwijs- Jeugdhulp

Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren en zo beter invulling te geven aan passend onderwijs, gaan de HBM en Fibbe SCL een samenwerking aan. Doel is dat leerlingen die jeugdhulp nodig hebben voor problemen waar ze (ook of met name) op school last van hebben, op school de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het kan dan om zowel onderzoek als om behandeling gaan. Hulp op school is laagdrempeliger en daardoor makkelijker toegankelijk. Ook kunnen de bevindingen vanuit onderzoek makkelijker toegepast worden in de schoolsetting, en kunnen andersom de hulpvragen van school beter een plek krijgen in de behandeling.

Fibbe SCL is een grote praktijk voor jeugdhulp/kinderpsychologie/kinderpsychiatrie met locaties in Amsterdam en Haarlem. Zij zijn sinds 5 jaar actief op scholen om jeugdhulp in het onderwijs te bieden. Eerst alleen in Amsterdam, nu ook in Haarlem.

De samenwerking tussen HBM en Fibbe SCL bestaat in eerste instantie uit het stationeren van een orthopedagoog van Fibbe op de HBM voor 1 dag in de week. Anniek Ratelband zal op de donderdag werkzaam zijn op de HBM.  Aanmelden voor deze hulp gaat via Femke,  de zorgcoördinator.