Projectdagen klas 3

Dit jaar krijgt leerjaar 3 de vakken CKV en Levensbeschouwing in projectvorm aangeboden. Beide docenten hebben de krachten gebundeld en zinvolle, leerzame maar ook leuke dagen in elkaar gezet. Het vak CKV is al aan bod gekomen in het Kunstplein in leerjaar 2, maar zal met goed gevolg moeten worden afgesloten in het derde leerjaar. Dit geldt ook voor het vak Levensbeschouwing. Beide vakken hebben een PTA en er zullen cijfers en beoordelingen gegeven gaan worden. Elke leerling moet de projectdagen voor beide vakken met een voldoende afsluiten. 

Om een tipje van de sluier op te lichten: de eerste projectdag in november zal in het teken staan van Kerst; omzien naar elkaar. De leerlingen gaan voor CKV aan de slag met het maken van houten kerstbomen om de school mee te versieren. Alle bomen krijgen een thema wat met de kerstgedachte te maken heeft. Het middag programma wordt verzorgd door Amnesty International. Elk jaar in november is de nationale schrijfmarathon voor mensen die gevangen zitten vanwege hun mening. Leerlingen gaan brieven schrijven om mensen een hart onder de riem te steken en daarnaast zal een gastdocent van Amnesty aanwezig zijn om verdere uitleg te geven waarom deze acties zo hard nodig zijn. Uiteraard komt hier de ondersteuning vanuit het vak Levensbeschouwing. 

Zo zullen we alle 4 de projectmomenten in gaan vullen met creatieve opdrachten, bezoeken aan musea of het oude centrum van Haarlem en reflectieopdrachten. We hopen u zo een idee te hebben gegeven van onze plannen voor het komende jaar!

Hartelijke groet, Ellen de Greeuw (CKV, Kunstplein en Textiel) en Esther Kerkstra (Levensbeschouwing en Aardrijkskunde).