Oproep MR

Alle personeelsleden, alle ouders en verzorgers en, in het voortgezet onderwijs, alle leerlingen op school hebben actief en passief kiesrecht. Dit betekent dat zij hun stem mogen uitbrengen (actief) en dat zij zich kandidaat mogen stellen voor de MR (passief).

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door en uit de ouders van de school. Wij zoeken een ouder voor in de MR!
Geef je op om als ouder in de MR deel te nemen door een mail te sturen naar mr@dehbm.nl voorzien van een korte omschrijving van jezelf en de motivatie om deel te nemen. Mochten er meer gegadigden zijn dan volgen er verkiezingen waar de ouders/verzorgers van de leerlingen van de HBM stemrecht in hebben.
Voor 29 oktober opgeven!