Onderwijsstaking

Heemstede, 23 januari 2020

Betreft: staking

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 organiseren de onderwijsbonden een landelijke staking voor het primair en voortgezet onderwijs. Met deze actie hopen de bonden extra druk te zetten op de landelijke politiek om een structureel bedrag beschikbaar te stellen zodat salarisverbetering en werkdrukvermindering gerealiseerd kunnen worden.
Dit houdt voor de leerlingen van de HBM in dat zij donderdag 30 en vrijdag 31 januari lesvrij zijn. Een groot deel van de collega’s zal zich die dagen op een andere manier inzetten voor de HBM. De Open Dag gaat op vrijdags wel door met het hele team. De leerlingen die uitgenodigd zijn om te komen helpen worden op school verwacht.
De geplande herkansingen voor klas 3 en 4 op donderdag de 30ste gaan niet door. Deze worden verschoven naar maandagochtend 3 februari. De leerlingen ontvangen nog een rooster hiervoor.
Mocht u hierover vragen dan kunt u een mailtje sturen naar de teamleider mevrouw H. Notenboom (h.notenboom@dehbm.nl).

 

Met vriendelijke groet,
Mattie Smits-Jansen
Directeur