Lesuitval

In verband met Snowcamp volgende week zullen er helaas lessen gaan uitvallen. Er wordt uiteraard getracht dit zo veel mogelijk te beperken. Belangrijk is om Magister goed in de gaten te houden!