Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Laatste nieuws
omtrent corona

Afgelopen weken hebben wij veelvuldig contact gehad met de GGD i.v.m. een aantal besmette leerlingen. Het valt ons op dat er geregeld tegenstrijdige adviezen gegeven worden t.a.v. quarantaine. Dat is heel vervelend en zorgt voor veel verwarring, ook op school. Zodra er een leerling van onze school besmet is, neemt de afdeling Bronnen en Contact Onderzoek van de GGD contact met ons op. Zij geven advies hoe om te gaan met de situatie en schatten, in samenspraak met ons, het risico voor de overige leerlingen in.

Eigenlijk komt het in het kort op het volgende neer: heeft een besmette leerling op school contact gehad met andere leerlingen, dan is er geen sprake van een verhoogd risico en hoeven klasgenoten niet in quarantaine maar moeten zij wel extra alert zijn op klachten die passen bij covid-19. Is er buiten school intensief contact geweest (hebben leerlingen bijvoorbeeld bij elkaar gelogeerd) dan zal het advies mogelijk zijn dat een leerling in quarantaine moet. Uw zoon/dochter hoort dit dan via het Bronnen en Contact Onderzoek van de GGD of, in een enkele situatie, van de besmette leerling zelf.

Informeert u alstublieft altijd de school indien uw zoon/dochter getest moet worden of positief getest is.