Examentrainingen voor
klas 3 en 4

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 3 en 4

Heemstede, februari 2018

Geachte ouders/verzorgers,

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen heeft de school wederom het bureau ‘ExTra’ ingehuurd dat gespecialiseerd is in het geven van schoolexamen- (SE weken voor klas 3 en 4) en examentrainingen (Centraal schriftelijk examen voor de vierde klas).
De kosten van de schoolexamentraining per vak bedragen € 30,00. De school draagt hieraan € 15,00 per training bij waardoor de kosten voor u € 15,00 per Schoolexamentraining zijn.
De Schoolexamentrainingen voor de derde SE week vinden plaats op zaterdag 17 maart (van 9:30 uur – 12:30 uur en van 13:00 uur – 16:00 uur) op de HBM. In het overzicht hieronder kunt u de aangeboden vakken per leerjaar vinden:

Leerjaar 3
Wiskunde
Economie
Nask 1
Nask 2
Biologie

Leerjaar 4

Wiskunde
Economie
Nask 2
Biologie

*Je kunt voor twee vakken een examentraining volgen: in de ochtend één vak en in de middag één vak.
Inschrijven voor de trainingen kan via de website van bureau ExTra via deze link: www.extra-trainingen.nl/trainingen/
Vervolgens klikt u op de website op schoolexamen training. In dit scherm staat een kopje met inschrijvingen Haemstede Barger met een link waar u op kunt klikken, waarna het inschrijfformulier verschijnt.
Het inschrijfgeld dient direct bij het inschrijven aan bureau ExTra te worden voldaan (via de link). Inschrijven kan vanaf maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Notenboom-Ooms
Teamleider HBM