Nieuwsbrief-aug-2017-hbm-3

Belangrijke informatie
sluiting HBM

Onderwerp: berichtgeving over corona 

  

Heemstede, 15 maart 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten nog steeds toeneemt en zijn er vanmiddag aanvullende maatregelen van het Kabinet van kracht geworden.  

 

Landelijk is zojuist bekend gemaakt dat het PO, VO en MBO zijn gesloten tot en met 6 april 2020. 

 

Dit betekent dat alle lessen voor klas 1 tot en met 4 tot nader order niet door zullen gaan 

 

Boeken en schriften ophalen: 

Wij willen de leerlingen vragen om op maandag 16 maart hun boeken en schriften uit hun kluisjes op te komen halen. Dit zal gaan gebeuren volgens onderstaand schema:

 

Klas 1: 9.00 -9.45 uur 

Klas 2: 10.00 -10.45 uur 

Klas 3:11.00 -11.45 uur 

Klas 4: 12.00 – 12.45 uur  

 

SE week van klas 3 en 4 

 

Van maandag 23 maart tot en vrijdag 27 maart staat de SE week gepland. Maandag 16 maart gaan wij met elkaar in overleg en zal u geïnformeerd worden over de voortgang van de SE week en de aanloop naar het eindexamen van klas 4. 

 

Wij bereiden ons vanaf nu voor op hoe we het onderwijs, ook tijdens deze verplichte schoolsluiting, zo veel mogelijk door kunnen laten gaan. De docenten gaan voor alle klassen, met behulp van ICT en met voorrang van de examenklassen, materiaal klaarzetten en aanwijzingen geven aan de leerlingen voor thuisstudie. Wij verwachten dat we dat uiterlijk woensdag 18 maart voor zoveel mogelijk vakken en klassen klaar hebben. Hoe het verder rondom de examens zal verlopen is nog niet bekend. Wanneer wij meer informatie vanuit de overheid krijgen zullen wij dit aan u berichten.  

 

Docenten zijn niet of sporadisch aanwezig, werken vanuit huis en zijn te bereiken via mail. Als u werkzaam bent binnen één van de vitale beroepen en opvang nodig heeft, neem dan via de mail contact op met de schoolleiding.

 

De huidige situatie is slecht voorspelbaar en vraagt doorlopend om beslissingen te nemen dan wel deze te heroverwegen. Wij verzoeken u en de leerlingen dan ook om Magister en uw mail nauwlettend in de gaten te houden. 

 

Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw steun. Mocht u vragen of suggesties hebben: ze zijn van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens team HBM, 

H. Notenboom-Ooms (teamleider) en Mattie Smits-Jansen (directeur)