3e klassen
naar provinciehuis!

De provincie Noord-Holland wil dat jongeren zich meer betrokken voelen bij de politiek en hun leefomgeving. Daarom zijn de derde klas leerlingen uitgenodigd voor een levensecht, interactief provinciespel. Tijdens het spel kruipen zij in de huid van Statenleden om samen de provincie in te richten. Het spel vindt daarom plaats in de Statenzaal. Zo leren zij de politiek in Noord-Holland beter te begrijpen. Een bijzondere aanvulling op de vakken maatschappijleer, geschiedenis & aardrijkskunde. Tijdens het spel gaan de leerlingen in groepen zelf de provincie Noord- Holland opnieuw inrichten. Op een grote plattegrond midden in de Statenzaal gaan zij door middel van blokken het gebied opnieuw vormgeven. Met bijvoorbeeld blokken van een bos, ecoduct, fietspad of een vliegveld. Vervolgens gaan de leerlingen de gemaakte keuzes verdedigen tegenover andere groepen in een politiek debat. Welke groep uiteindelijk wint hangt af van een echte democratische stemming!

De bezoeken vinden plaats per klas op een vrijdag. Eerst gaat 3A op 23 november, vervolgens mag 3B op 30 november langs komen. Het wordt een leerzame dag!