Nieuwe directeur HBM!

Met veel genoegen kunnen we mededelen dat Hanneke Notenboom-Ooms per 15 september zal aantreden als nieuwe directeur van HBM.
Op unanieme voordracht van de Benoemingsadviescommissie en met een positief advies van de Medezeggenschapsraad is dit besluit genomen.

Zij neemt het stokje over van Mattie Smits-Jansen die een mooie uitdaging is aangegaan op onze collega-school Thamen.

 

Van harte gefeliciteerd!

 

Team HBM